KheTanoda

KheTanoda nevű programunk a Pécs területén található Szabolcsi szegregátumában kerül megvalósításra, melynek célja a környéken élő, többségében hátrányos helyzetű, közoktatásban tanuló fiatalok egyéni és közösségi fejlesztése, komplex személyiségfejlesztése, életpálya építése informális keretek között a tanulói és helyi szükségletekre reagálva, társadalmi esélyegyenlőségük és hozzáférésük javítása. A tanodás gyerekek Pécs keleti városrészének a Szabolcsi szegregátumhoz tartozó részén, Hősök tere és környékén, valamint Györgytelepen laknak. 

Többségében olyan általános iskolás diákokat vonunk be programunkba, akiknek családja nem tudja biztosítani számukra a közoktatáson kívüli, megfelelő szakmai segítséget. A kompetenciafejlesztés és a közösségi pozitív élmények mellett pedig a tehetséggondozást is kiemelten fontosnak gondoljuk.

A KheTanoda a bevont gyerekek nevelési-oktatási intézményeivel is szoros együttműködést ápol, melynek célja, hogy közreműködjön a tanodát rendszeresen igénybe vevők segítésének, fejlesztésének megtervezésében, pályaorientációjában, a tanulók nyomon követésében. 

A tanoda a család- és gyermekjóléti szolgálattal, illetve a család- és gyermekjóléti központtal együttműködik, így ellátja a gyermekvédelmi jelzőrendszeri tagságból eredő feladatait. 

Együttműködéssel rendelkeztünk a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Romológia és Nevelésszociológia Tanszékével, a Wlislocki Henrik Szakkollégiummal és a Pécsi Evangélikus Roma Szakkollégiummal.

Mindezek mellett szakmai együttműködéseket folytatunk más tanodákkal is, melynek célja egyrészt a szakmai-módszertani tapasztalatcsere, valamint a közös szabadidős programok lebonyolításának lehetősége.