GYE-20-ALT-TAN-2-0181 – KheTanoda

Megvalósítási időszak: 2021. január 1 – 2023. december 31.

Támogatási összeg: 40 500 000 Ft

Támogatás mértéke: 100 %

Leírás: 

Az oktatásra, nevelésre kiemelt hangsúlyt helyezünk. A KheTanoda program egy olyan komplex fejlesztési koncepció kidolgozására, működtetésére és fenntartására való törekvést jelent, amely Pécs városában élő hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű (elsősorban cigány/roma származású) diákok iskolai kereteken kívüli tanulási, önképzési lehetőségét biztosítja hosszú távon. A szaktanári segítség és a kulcskompetencia-fejlesztés mellett a diákok szociális és közösségi kompetenciájának erősítésére is koncentrál a program. A projekt ideje alatt a bevont diákok szabadidős programokon, nyári tematikus táborokon és évközi klubokban vehetnek részt. Célunk, hogy a diákok továbbtanulását segítsük, támogassuk, pályaorientációs tanácsadásunkkal összehangoltan, mindemellett pedig számukra egy olyan közösségi teret biztosítsunk, ahol lehetőségük van az önkifejezésre, társas kapcsolataik fenntartására és az élményteli szabadidőeltöltésre is. Fontos számunkra, hogy a szülőkben is tudatosítsuk gyermekeik továbbtanulásának fontosságát, és megértessük, hogy a magasabb iskolai végzettséggel felnőttként nagyobb esélyük lehet elhelyezkedni az elsődleges munkaerőpiacon.